ติดตั้ง ภาษาไทย ใน SMF

From P&T Knowledgebase
Revision as of 18:52, 1 March 2012 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Category:SMF เสิร์ซอันนี้ใน Google เปลี่ยนเลข version เป็นของ SMF ที่ใช้ site:download.simplemachi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


เสิร์ซอันนี้ใน Google เปลี่ยนเลข version เป็นของ SMF ที่ใช้

site:download.simplemachines.org smf_1-1-13_thai-utf8

ดาวน์โหลดไฟล์ไปอัพโหลด