ติดตั้ง ภาษาไทย ใน SMF

From P&T Knowledgebase
Revision as of 18:57, 1 March 2012 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


เสิร์ซอันนี้ใน Google เปลี่ยนเลข version เป็นของ SMF ที่ใช้

site:download.simplemachines.org smf_1-1-13_thai-utf8

ดาวน์โหลดไฟล์ไปอัพโหลด


เข้าเปลี่ยนภาษาไทยที่เมนู

  • ค่าต่างๆของระบบ | Server Settings