ติดตั้ง ภาษาไทย ใน SMF

From P&T Knowledgebase
Revision as of 15:46, 5 March 2012 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


เสิร์ซอันนี้ใน Google เปลี่ยนเลข version เป็นของ SMF ที่ใช้

site:download.simplemachines.org smf_1-1-13_thai-utf8

ดาวน์โหลดไฟล์ไปอัพโหลด


เข้าเปลี่ยนภาษาไทยที่เมนู

  • ค่าต่างๆของระบบ | Server Settings


แก้ global_character_set ในตาราง smf_settings