สั่งต่ออายุโดเมน (Reseller Domain)

From P&T Knowledgebase
Revision as of 00:25, 6 July 2011 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Category:Reseller Domain # ไปที่หน้า "จัดการโดเมน"<br/>https://www.pathosting.co.th/user/product/domain/show_all<br/><br/> # เสิ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. ไปที่หน้า "จัดการโดเมน"
    https://www.pathosting.co.th/user/product/domain/show_all

  2. เสิร์ซหาชื่อโดเมนที่ต้องการต่ออายุ

  3. คลิกที่ลิงค์ [ สั่งต่ออายุโดเมน ] ที่อยู่ใต้ชื่อโดเมน

  4. ระบุจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุ

  5. เมื่อคลิกปุ่มตกลง คุณจะไปยังหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ ก็ให้ดำเนินการชำระเงินตามปรกติได้เลย

  6. เมื่อแจ้งชำระเงิน หรือสั่งจ่ายด้วยเงินในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบของเราจะต่ออายุโดเมนให้โดยอัตโนมัติ และแจ้งผลยืนยันกลับไปให้คุณทราบทางอีเมล


หมายเหตุ: สำหรับโดเมน .ไทย ไม่ต้องต่ออายุ เพราะตัวโดเมน .ไทย จะถูกผูกอยู่กับโดเมน .th โดเมนหลักของมัน ซึ่งถ้าเราต่ออายุ .th โดเมน .ไทย ก็จะมีอายุใช้งานเพิ่มตามไปด้วยเช่นกัน