Difference between revisions of "FileZilla Client"

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
 
# คลิกปุ่ม '''Quickconnect''' [[File:Quick_Connect.gif]]
 
# คลิกปุ่ม '''Quickconnect''' [[File:Quick_Connect.gif]]
 
# ถ้าทุกอย่างถูกต้อง โปรแกรมจะเชื่อมต่อกับโฮสติ้งได้สำเร็จ และจะแสดงไฟล์ที่อยู่บนโฮสติ้งขึ้นมาที่ช่องด้านขวา. (ส่วนช่องด้านซ้ายจะแสดงไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 
# ถ้าทุกอย่างถูกต้อง โปรแกรมจะเชื่อมต่อกับโฮสติ้งได้สำเร็จ และจะแสดงไฟล์ที่อยู่บนโฮสติ้งขึ้นมาที่ช่องด้านขวา. (ส่วนช่องด้านซ้ายจะแสดงไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ '''domains'''<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_2.png]]
+
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ '''domains'''<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_2.png]]<br/><br/>
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อ โดเมนเนม ของเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลด<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_3.png]]
+
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อ โดเมนเนม ของเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลด<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_3.png]]<br/><br/>
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ '''public_html''' <br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_4.png]]
+
# ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ '''public_html''' <br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_4.png]]<br/><br/>
# ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปวางที่โฮสติ้งทางฝั่งขวามือ<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_5.png]]
+
# ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปวางที่โฮสติ้งทางฝั่งขวามือ<br/>[[File:FileZilla_Client_Screen_5.png]]<br/><br/>
  
 
  Tag: Upload Web, Upload Website, FileZilla
 
  Tag: Upload Web, Upload Website, FileZilla
  
 
[[Category:Upload_Web]]
 
[[Category:Upload_Web]]

Revision as of 12:24, 13 January 2012

FileZilla Client คือ ซอร์ฟแวร์สำหรับอัพโหลดไฟล์ ผ่าน FTP และยังเป็นฟรีแวร์ แถมยังใช้งานได้ดี สำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมที่ใช้อัพโหลดเว็บไซต์ ก็จะขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมตัวนี้

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

สามารถเข้าไปโหลดตัวติดตั้งโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ filezilla-project.org โดยเข้าไปโหลดที่หน้านี้ http://filezilla-project.org/download.php?type=client ให้เลือกดาวน์โหลดไฟล์ตาม Platform ของเครื่องที่ใช้งาน. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวติดตั้งมาได้แล้ว ก็ให้ดำเนินการติดตั้งไปตามขั้นตอนให้เรียบร้อย.

ข้อควรปฏิบัติ และสิ่งที่ควรทราบ

 • หน้าแรกของเว็บไซต์ จะต้องตั้งชื่อเป็น index.html, index.htm หรือ index.php โดยวางไว้ที่โฟลเดอร์ public_html ลักษณะนี้ /domains/your-domain.com/public_html/index.html
 • ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ถ้าชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยจะไม่สามารถแสดงผลได้ (ถ้ามีไฟล์ชื่อภาษาไทยจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้หมดก่อน)
 • ระบบชื่อไฟล์บนโฮสติ้ง เป็นแบบ Case-sensitive คือ ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าแตกต่างกัน (ถ้าระบบชื่อไฟล์ของ Windows จะเป็น Case-insensitive)
 • ให้อัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ไว้ในโฟลเดอร์ public_html
 • ห้ามลบ ไฟล์และโฟลเดอร์บนโฮสติ้ง ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ public_html (ถ้าลบจะทำให้การทำงานของโฮสติ้งมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้)
 • ในกรณีที่ต้องการให้ไฟล์หน้าแรกเป็นไฟล์ชื่ออื่นๆ แทน สามารถใช้คำสั่งของไฟล์ .htaccess สำหรับตั้งได้ว่าจะใช้ไฟล์หน้าแรกเป็นชื่ออะไร โดยใช้คำสั่ง DirectoryIndex.
 • ถ้าโฮสติ้งไม่มีไฟล์หน้าแรก เวลาเปิดเว็บโดยไม่ระบุชื่อไฟล์ลงใน URL โฮสติ้งจะแสดงหน้า Forbidden.

วิธีการใช้งาน

 1. เปิดโปรแกรม FileZilla Client
  FileZilla Screen 1.png
 2. กรอกข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อกับโฮสติ้ง ใช้ข้อมูลที่ได้จากอีเมลแจ้งข้อมูลการใช้งานโฮสติ้ง
  • Host: ให้ใส่เลข IP Address (สามารถใส่ชื่อโดเมนได้ ในกรณีที่มีโดเมนเนมที่ใช้กับโฮสติ้ง)
  • Username: ให้ใส่ username ดูจากอีเมลแจ้งข้อมูลการใช้งานโฮสติ้ง
  • Password: ให้ใส่ password ดูจากอีเมลแจ้งข้อมูลการใช้งานโฮสติ้ง
  • Port: ให้ใส่ 21
 3. คลิกปุ่ม Quickconnect Quick Connect.gif
 4. ถ้าทุกอย่างถูกต้อง โปรแกรมจะเชื่อมต่อกับโฮสติ้งได้สำเร็จ และจะแสดงไฟล์ที่อยู่บนโฮสติ้งขึ้นมาที่ช่องด้านขวา. (ส่วนช่องด้านซ้ายจะแสดงไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 5. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ domains
  FileZilla Client Screen 2.png

 6. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อ โดเมนเนม ของเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลด
  FileZilla Client Screen 3.png

 7. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าที่โฟลเดอร์ public_html
  FileZilla Client Screen 4.png

 8. ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปวางที่โฮสติ้งทางฝั่งขวามือ
  FileZilla Client Screen 5.png

Tag: Upload Web, Upload Website, FileZilla