SEO

From P&T Knowledgebase
Revision as of 04:30, 31 October 2010 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Search Engine Optimization (SEO) หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา<ref>นิยามศัพท์ภาษาไทยจาก คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมเพิ่ม ประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาของกูเกิล</ref> เป็นกระบวนการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับของผลการค้นหาในเสิร์ซเอนจินดีขึ้น โดยธรรมชาติ (ไม่ต้องจ่ายเงินโฆษณา) หรือที่เรียกว่า "ออร์แกนิก". การทำ SEO เราจะต้องศึกษาว่าเสิร์ซเอนจินทำงานอย่างไร มีกระบวนการจัดลำดับอย่างไร และผู้คนที่เค้ามาค้นหาต้องการหาอะไร. กระบวนการทำ SEO นั้นมีรายละเอียดมากมาย มีตำราเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้วางขายหลายสำนัก ถ้าคุณจะศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง คงจะต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นจะขอสรุปเทคนิค และแนวคิดง่ายในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ด้าน SEO ไปในตัวแบบไม่ต้องลงลึกมาก ดังนี้

  1. กำหนด Title ของหน้าให้มี Keywords และมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในหน้า
  2. การใช้ meta tag เพื่อระบุ Keywords และ Description ของแต่ละหน้า
  3. การแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อเน้นคำสำคัญ (Keywords) และสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหา
  4. URL ก็มีความสำคัญ (Search Engine Friendly URL)
  5. ลิงค์ที่เข้ามาเว็บเรา ยิ่งมีเว็บอื่นลิงค์มาหาเว็บเรามาเท่าไหร่ยิ่งดี โดยเฉพาะถ้ามาจากเว็บมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
  6. หมั่นอัพเดทเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้มีความสดใหม่

สำหรับเว็บไซต์เปิดใหม่

ถ้าเราเพิ่งเปิดเว็บใหม่ เราต้องไปแนะนำเว็บไซต์ของเราให้เสิร์ซเอนจินแต่ละที่ได้รู้จักกับเว็บไซต์เราเสียก่อน. เสิร์ซเอนจินแต่ละที่จะมีหน้าสำหรับรับ URL เพื่อขอให้ไปเก็บข้อมูลอยู่แล้ว เราเพียงเข้าไปกรอก URL ของเว็บไซต์เรา ส่งให้เสิร์ซเอนจินเท่านั้น เช่น

Wordpress = เทพ SEO

Wordpress เป็น CMS รูปแบบ Blog ที่มีความเหนือชั้นมาก ในเรื่องของ SEO. ถึงแม้เราจะไม่รู้เรื่อง SEO เลยแม้แต่น้อย แต่เพียงติดตั้ง Wordpress ในเว็บโฮสติ้งของเรา และหมั่นขยันเข้ามาเขียนบทความเกี่ยวกับคำสำคัญ (Keyword) ที่เราต้องการติดผลการค้นหาอันดับดีๆ เขียนอย่างสม่ำเสมอ รับรองเห็นผลใน 1 เดือน.


อ้างอิง

<references/>