กำหนดสิทธิในการใช้งานโดเมนให้กับลูกค้า (Reseller Domain)

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search
  1. เข้าที่หน้า "จัดการโดเมน"
    https://www.pathosting.co.th/user/product/domain/show_all

  2. ให้คลิกปุ่ม reseller_program.png ในแถวของโดเมนที่ต้องการกำหนดสิทธิในการใช้งาน

  3. เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้าที่คุณสามารถสร้างบัญชีสมาชิก เพื่อให้ควบคุมโดเมนนั้นๆ ได้


*** บัญชีสมาชิก ที่กำหนดตรงส่วนนี้ คือใช้สำหรับล็อคอินที่หน้าระบบจัดการโดเมนของ Reseller เท่านั้น ไม่สามารถใช้ล็อคอินที่เว็บไซต์ของ P&T Hosting ได้


หมายเหตุ: โดเมน .ไทย จะไม่มีให้กำหนด เพราะจะอ้างอิงสิทธิจากโดเมนหลักของมันเลย