จดทะเบียนโดเมนใหม่ (Reseller Domain)

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search

การจดโดเมน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อปรกติได้เลย

 1. กรอกฟอร์มสั่งซื้อโดเมน
  https://www.pathosting.co.th/order/form/domain

 2. ชำระเงินค่าบริการตามที่ระบบแจ้ง
  https://www.pathosting.co.th/payment/how2pay

  หรือในกรณีที่มีเงินในบัญชีสมาชิก สามารถสั่งจ่ายด้วยเงินในบัญชีสมาชิกได้ที่
  https://www.pathosting.co.th/user/order/wait_payment

 3. เมื่อชำระเงินแล้ว จะมีอีเมลจากระบบของเราส่งไปแจ้งว่าได้ส่งคำร้องจดทะเบียนโดเมนไปยัง THNIC แล้ว และขอให้คุณส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนกลับมา โดยให้ CC ส่งไปให้ STAFF@THNIC.CO.TH โดยตรงด้วย.

 4. เมื่อ THNIC อนุมัติโดเมนแล้ว ระบบของเราจะส่งอีเมลไปแจ้งให้คุณทราบทันที!