ยกเลิก Google Apps for Business

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search
  1. ล็อคอินเข้า Google Apps Control Panel
  2. เข้าเมนู "การตั้งค่าโดเมน"
  3. เข้าเมนูย่อย "การสมัครและการเรียกเก็บเงิน"
  4. คลิกลิงค์ "ยกเลิก Google Apps for Business"