ย้ายโดเมนมาจากที่อื่น (Reseller Domain)

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search

การย้ายโดเมน .th จะใช้วิธีการออกหนังสือย้ายโดเมน ส่งไปให้ THNIC ดำเนินการให้. ซึ่งในการย้ายเข้ามานั้น ตามเงื่อนไขของ THNIC คือ จะต้องต่ออายุโดเมนด้วย 1 ปี (ยกเว้นกรณีย้ายเพื่อลบโดเมน)

หลักๆ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

1.) ออกหนังสือย้ายโดย ผู้ถือครองโดเมน

ดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารสำหรับย้ายโดเมนได้ที่หน้านี้
https://www.pathosting.co.th/domain/th_transfer_condition/domain-thnic-เอกสารย้ายสำหรับโดเมน

2.) ออกหนังสือย้ายโดย ผู้ให้บริการ/ผู้ดูแลโดเมน

สำหรับท่านที่เป็น Reseller Domain กับที่อื่นมาก่อน แล้วต้องการย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนลูกค้าของท่านให้ทำหนังสือย้ายโดเมนเนม. ท่านสามารถออกหนังสือย้ายโดเมนได้เอง และสามารถย้ายได้ทีละหลายๆ โดเมนอีกด้วย โดยใช้ฟอร์มเอกสารย้ายโดเมน ดังต่อไปนี้
http://files.pathosting.co.th/thnic-example-documents/transfer/bulk_transfer_domain.doc


คุณจะต้องเติมเงินในบัญชีสมาชิก ให้เพียงพอสำหรับต่ออายุโดเมนที่จะย้ายเข้ามา 1 ปี และให้แสกนเอกสารย้ายโดเมนส่งมาที่ SUPPORT@PATHOSTING.CO.TH เพื่อให้เราประสานกับทาง THNIC เพื่อย้ายโดเมนเนมในขั้นต่อไป