วิธีการ Clear Cache ของเว็บบราวเซอร์

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search

วิธีการ Clear Cache ของGoogle Chrome

 1. ไปที่เมนู Options ของGoogle Chrome

  2010-11-22_1917.png

 2. จะมีตารางขึ้นมาใหม่ ในช่อง Under the Bonnet ให้กดปุ่ม Clear browser data

  2010-11-22_1921.png

 3. จะมีตามรางใหม่ขึ้นมา
  - ในช่อง Obliterate the folowing items ให้ติ๊กสิ่งที่ต้องการ clear
  - ในช่อง Clear data from this period ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการ clear

  2010-11-22_1937.png

 4. กดปุ่ม Clear browsing data หากต้องการ clear ค่า และกดปุ่ม Close หากต้องการยกเลิก
  2010-11-23_1506.pngวิธีการ Clear Cache ของFirefox

 1. ไปที่เมนู Tools ของFirefox

  2010-11-22_1813.png

 2. เลือก Clear Recent History

  2010-11-23_1511.png

 3. จะมีตามรางใหม่ขึ้นมา
  - ในช่อง Time range to clear ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการ clear
  2010-11-22_1817.png
  - ในช่อง Details ให้ติ๊กสิ่งที่ต้องการ clear จากนั้นกดปุ่ม Clear Now หากต้องการ clear ค่า และกดปุ่ม Cancle หากต้องการยกเลิก
  2010-11-23_1513.png
วิธีการ Clear Cache ของIE

 1. ไปที่เมนู Tools ของIE

  2010-11-23_1500.png

 2. เลือก Delete Browsing History

  2010-11-23_1501.png

 3. จะมีตามรางใหม่ขึ้นมา ให้ติ๊กสิ่งที่ต้องการ clear จากนั้นกดปุ่ม Delete หากต้องการ clear ค่า และกดปุ่ม Cancle หากต้องการยกเลิก
  2010-11-23_1502.png