Category:Database

From P&T Knowledgebase
Jump to navigation Jump to search

Database หรือฐานข้อมูล คือส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน โฮสติ้งของเรารองรับ MySQL (พร้อม MySQLi Extension).

ส่วนในกรณีที่ลูกค้าท่านใดต้องการใช้ InnoDB สามารถแจ้งให้เราทราบ เพื่อเราจะได้ย้ายโฮสติ้งของคุณ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเปิด InnoDB ให้ใช้งาน เนื่องจากเราเปิด InnoDB ให้ใช้งานเฉพาะบางเครื่องเท่านั้น

เมนู
Pages in category "Database"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.