จดทะเบียนโดเมนใหม่ (Reseller Domain)

From P&T Knowledgebase
Revision as of 00:17, 6 July 2011 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

การจดโดเมน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อปรกติได้เลย

 1. กรอกฟอร์มสั่งซื้อโดเมน
  https://www.pathosting.co.th/order/form/domain

 2. ชำระเงินค่าบริการตามที่ระบบแจ้ง
  https://www.pathosting.co.th/payment/how2pay

  หรือในกรณีที่มีเงินในบัญชีสมาชิก สามารถสั่งจ่ายด้วยเงินในบัญชีสมาชิกได้ที่
  https://www.pathosting.co.th/user/order/wait_payment

 3. ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนไปให้ THNIC โดยตรงที่ STAFF@THNIC.CO.TH โดยให้พิมพ์แจ้งชื่อโดเมนไปด้วยนะครับ

 4. เมื่อ THNIC อนุมัติโดเมนแล้ว ระบบของเราจะส่งอีเมลไปแจ้งให้คุณทราบทันที!