ยกเลิก Google Apps for Business

From P&T Knowledgebase
Revision as of 09:42, 3 October 2011 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Category:Google AppsCategory:Tips # ล็อคอินเข้า Google Apps Control Panel # เข้าเมนู "การตั้งค่าโดเมน"...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. ล็อคอินเข้า Google Apps Control Panel
  2. เข้าเมนู "การตั้งค่าโดเมน"
  3. เข้าเมนูย่อย "การสมัครและการเรียกเก็บเงิน"
  4. คลิกลิงค์ "ยกเลิก Google Apps for Business"