ทำไมต่ออายุโดเมนแล้ว แต่ยังเข้าไม่ได้

From P&T Knowledgebase
Jump to: navigation, search
  1. เวลาโดเมนเนมของคุณหมดอายุแล้ว Name servers ของโดเมนจะเปลี่ยนไปชี้เซิร์ฟเวอร์ของ Parking Page (ที่มันจะขึ้นเป็นหน้าโฆษณา และเขียนว่าโดเมนหมดอายุไปแล้ว).
  2. เมื่อคุณต่ออายุโดเมนเรียบร้อยแล้ว. Name servers ของโดเมนจึงจะเปลี่ยนกลับมาชี้ค่าเดิม เหมือนตอนก่อนหมดอายุ.

จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมา ดังนั้นการหมดอายุของโดเมนเนม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Name servers ครับ ดังนั้นจึงต้องรอ DNS Server อัพเดทฐานข้อมูล DNS ไม่เกิน 72 ชม. (อ่านรายละเอียดที่นี่).

สรุป: ถ้าต้องการให้เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน จะต้องต่ออายุโดเมนเนมก่อนที่โดเมนจะหมดอายุครับTag: domain expired expire isp